Obsah

Tajemství našeho těla

Ve středu 10.ledna děti absolvovaly KURZ PRVNÍ POMOCI. Celý program byl veden formou hry pod vedením paní Mgr. Kateřiny Krausové. Děti se učily základy biologie lidského těla, jak přivolat pomoc, ošetřit rány, zlomeniny,...s pomocí plyšového kamaráda,.. Děti program velice zaujal.