Obsah

O človíčkovi aneb Jak to všechno začalo

Autorem galerie je L. Souček, založena dne 25. 4. 2016 Po 20.53.

Ve středu 20. dubna jsme jeli do DDM v Moravské Třebové na zábavné dopoledne plné her a soutěží o pravěké přírodě a človíčkovi, který se ničeho nebojí a se vším si poradí. Začali jsme v klubovně, kde jsme si vyzkoušeli několik činností z človíčkova života. Pak jsme šli ven a zastříleli si z luku, zaházeli oštěpem a postavili kmen pravěkého stromu. Všichni jsme byli moc šikovní a za odměnu jsme dostali upomínkový list a sladké překvapení. Děkujeme paní Báře Švestkové a všem zaměstnancům DDM za opět skvěle připravený program.