Obsah

Historie MŠ

Mateřskou školku ve Starém Městě měli již Němci. Zřídili ji v roce 1940 a umístili ve správní budově bývalého státního civilního letiště. Ke konci války byla správní budova vyklizena a část nábytku byla přestěhována na půdu obecné školy.

Mateřská škola ve Starém Městě zahájila pravidelnou činnost dne 2. září 1946. Žádost o zřízení MŠ podal řídící učitel Josef Kumstát. MŠ byla umístěna v přízemí budovy obecné školy. První hračky si přinesly děti z domu.

V letech 1949 – 1952 vždy o prázdninách MŠ přebírala funkci žňového útulku.

Od 1. července 1951 je MŠ umístěna v současné budově. Tento dům byl postaven v roce 1927 bývalou německou spořitelnou ve Starém Městě, jako obytná a správní budova.

Školku navštěvovalo v průměru 25 dětí a provoz byl celodenní.

Počty dětí navštěvujících MŠ se postupně zvyšovaly, nejvíc dětí bylo zapsáno v roce 1963 a 1980, a to 56.

Součástí MŠ byla i školní jídelna, ve které se stravovali do června 1967 i žáci ZŠ. Stravování žáků ZŠ v MŠ pokračuje potom až od roku 1993 do současnosti.

MŠ je od roku 2003 součástí základní školy a tak tomu bylo i v minulosti a to v letech 1946 – 1953 a v letech 1996 – 1998.