Obsah

Informace o školce

Naši školku, která stojí uprostřed Starého Města navštěvuje 34 dětí. Ve školce jsou dvě třídy - menší děti chodí do třídy, které říkáme „Sluníčka“ a větší děti chodí do třídy „Medvídci“. Všichni se snažíme, aby se nám ve školce líbilo, proto dodržujeme pravidla.

 

Obě třídy jsou rozdělené do tzv. koutků. V naší školce máme tyto koutky:

 

  • DOMÁCNOST
  • ATELIÉR
  • KOSTKY
  • MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY
  • HUDBA
  • KNIHY A PÍSMENA
  • DRAMATIKA
  • POKUSY A OBJEVY
  • DÍLNA
  • PÍSEK A VODA

 

Do herny, která je v budově školky, chodíme cvičit. V herně máme spoustu sportovních pomůcek, žebřiny, skluzavku aj. V herní místnosti je i klavír s interaktivní tabulí.

Ke školce patří veliká zahrada, kde si v létě hrajeme na pískovišti, jezdíme na skluzavce, hrajeme si v domečku, anebo pozorujeme hmyz ve hmyzím domečku. V zimě zase stavíme sněhuláky, jezdíme na lopatách a pozorujeme ptáčky v krmítku, kterým sypeme do krmítka zrníčka.

V průběhu celého roku máme zařazeny různě laděné dny – červený, bílý, zelený, žlutý, pruhovaný, srdíčkový aj. Během těchto dní si společně plníme úkoly, které jsou spojené s danou barvou.

Významné události slavíme i s dětmi ze ZŠ, s rodiči a s přáteli školy – Svatováclavskou slavnost, Vynášení Moreny, Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu aj. Pro rodiče se každoročně koná Školní ples.

Jezdíme na výstavy do Moravské Třebové, navštěvujeme Městskou knihovnu v Moravské Třebové, jezdíme do zábavního centra Krokodýlek a kina Olomouc. Zúčastňujeme se akcí, které pořádá DDM Moravská Třebová.

Do školky za námi jezdí divadlo, zdravotní sestřička nebo dentistka, která nás učí správně se starat o zoubky.

Během roku jezdíme s dětmi na plavecký a lyžařský výcvik.

Pro předškolní děti máme vytvořený projekt „Těšíme se do školy“. Pomocí tohoto projektu, se snažíme dětem ulehčit vstup do první třídy. Proto s předškolními dětmi navštěvujeme ZŠ, kde se seznamují se školními pravidly a školním režimem.

 

ško