Obsah

PŘEHLED AKCÍ

 

školní rok 2018 / 2019

 

 

Září:

Adaptační období - přivítání s novými dětmi

Požární poplach

6.9.  Počáteční schůzka s rodiči dětí

27.9. Svatováclavská slavnost, lampionový průvod

28.9. Státní svátek

 

Říjen:

Zahájení kroužků

Sběr pomerančové a citronové kůry

1.10. - 4.10. Putování za skřítkem Podzimníčkem

8.10. divadlo - Pohádka ze psí boudy

Den stromů - výukový program

Dráčkování,  Bramborobraní, Jablíčkobraní

31.10. Strašidelná škola v ZŠ

Těšíme se do školy

 

Listopad:

Pruhovaný den

17.11. Státní svátek

 24.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu - jarmark v sokolovně

Těšíme se do školy

 

Prosinec:

5.12. Mikulášská nadílka, Čertovské hrátky /vyrábíme, kreslíme čerta , hry /

Těšíme se do školy

12.12. Předvánoční posezení s pohádkou v ZŠ - Bílé přání

21.12. Vánoční Olomouc - kino CINESTAR

24.12. - 2.1. Vánoční prázdniny

 

Leden:

Zpíváme pro radost / děti spolu s rodiči vyberou písničku /

Těšíme se do školy

   Masopustní veselení / karneval /

18.1. Divadlo - Pohádka o nezbedných kůzlátkách

                                                                   Kurz první pomoci

25.1. Školní ples

 

Únor:

Slavíme Valentýna: Červeno - srdíčkový den

Bílý den

Těšíme se do školy

Schůzka pro rodiče předškoláků

25.2. - 1.3. lyžařský výcvik Čenkovice

 

Březen:

Žlutý den

Těšíme se do školy

Návštěva knihovny ve Starém Městě,  v Mor. Třebové

22.3. Den vody - Vynášení Moreny - akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ

25.3. Divadlo - Trampoty čarodějky Čarymůry

Hvězdárna v MŠ

13.3., 27.3. Škola nanečisto v ZŠ  / pro rodiče a děti /

 

Duben:

12.4. Zápis do 1.třídy

Návštěva předškolních dětí v 1. třídě

Země slaví svátek

Zelený den

 Slet čarodějnic a čarodějů

Těšíme se do školy

                                                                    Prima VIZUS - vyšetření zraku dětí

Cesta za velikonočním překvapením

17.4. Vítání jara - dílny pro rodiče a veřejnost

18.4. Výlet pro děti / Krokodýlek, Bongo,../

19.4. Státní svátek

Den otevřených dveří

 

                                Květen:                                  

                                                              2. - 6.5. Zápis dětí do MŠ                           

1.5. ,8.5. Státní svátek

Fotografování dětí / fotografování na tablo /

17.5. Den rodiny / kouzelník, skákací hrad, opékání,../

Těšíme se do školy

24.5. Divadlo - Sarka a Farka

27.5. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Svátek matek aneb Posezení u kafíčka

 

Červen:

Oslava MDD - pohádková cesta s plněním úkolů a hledáním pokladu

Kniha - naše kamarádka / návštěva knihovny/

Jedeme na výlet / ZOO, Dinopark,../

Požární poplach

21.6. Školní akademie - Loučení s předškoláky a žáky 5. třídy

                                                               Spaní ve školce

Návštěva u hasičů ve Starém Městě

 

Dle zájmu zájmová činnost: Hudební přípravka, Jóga.

 

Dle nabídky budou akce doplňován