Obsah

Název projektu: Šablony 2 - ZŠ a MŠ Staré Město

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009190

Výše dotace: 957 339,-Kč

Zahájení 1.9.2019           Ukončení 31.8.2020

Zaměření projektu: personální podpora -  školní asistent v ZŠ, MŠ, ŠD, osobnostní a profesní rozvoj pedagogů v MŠ i ZŠ - vzdělávání pedagogů, vedení čtenářskéhio klubu, doučování, pořízení nových pomůcek

 

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Výše dotace: 87 958 205,95,-Kč          Příjemce: Pardubická kraj

Zahájení 1.2.2018          Ukončení 31.12.2020

Zaměření projektu: zapojeni do klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání, cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OPVVV.

Název projektu: Mléko do škol

Mléko do škol

 

Název projektu: Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Projekt se vztahuje na žáky 1. až 5. ročníku základních škol. Každý týden je do škol, které se přihlásily do projektu, dováženo čerstvé ovoce, zelenina nebo balené ovocné či zeleninové šťávy zdarma. Cílem projektu je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.