Obsah

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 2019-2020

Svatováclavská slavnost ( hry, úkoly, ukázka dravců, lampionový průvod, opékaní párků, drobné občerstvení zajištěno )

27.9. v 17,00

sokolovna, louka pod sokolovnou

Putování za skřítkem Podzimníčkem

(akce během vyučování) –turistická vycházka

říjen dle počasí

Radišov

Den otevřených dveří – Strašidelná škola, výstava dýní, hry, soutěže, výtvarná dílna

31.10. v 16,00

škola

Rozsvěcení vánočního stromu + jarmark

23.11. od 15,00

sokolovna

stromeček před MŠ

Peklo Čertovina – společný výlet pro rodiče a děti

1.12.

Peklo Čertovina

Školní ples

24.1. od 20,00

sokolovna

Dětský ples

21.2. od 16,00

sokolovna

Den vody + vynášení Moreny (akce během vyučování)

20.3.

škola

Velikonoční dílny

8.4. od 16,00

škola

Pasování na čtenáře ( pro žáky 1. třídy  a rodiče )

28.5. od 16,00

sokolovna

Akademie

26.6.

sokolovna

Třídní schůzky nebo konzultační hodiny

11.1., 13.1., 20.4.

škola – jednotlivé třídy

Schůzka k organizaci lyžařského výcviku

6.2.

škola

Schůzka k organizaci školy v přírodě

8.6.

škola

Lyžařský výcvik

24.2.-28.2.

Dolní Morava

Škola v přírodě

14.6.-18.6.

Renospond Zderaz

Výlety – Cinestar Olomouc (akce během vyučování)

20.12.

Olomouc

Výlety – Krokodýlek Olomouc ( akce během velikonočních prázdnin)

9.4.

Olomouc

Výlet Praha – pro žáky 4.+5.třídy

květen – dle počasí

Praha