Obsah

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 2023-2024

Svatováclavská slavnost ( hry, úkoly, lampionový průvod, opékaní párků, drobné občerstvení zajištěno )

27.9. v 17,00

sokolovna, louka pod sokolovnou

Výlet - divadlo Pardubice Hurvínek 25.9. Pardubice
Výlet Praha 4.+5.třída 17.10. Praha

Putování za skřítkem Podzimníčkem

(akce během vyučování) –turistická vycházka

14.10.

Petrušov

Den otevřených dveří – Strašidelná škola, výstava dýní, hry, soutěže, výtvarná dílna

30.10. v 16,00

škola

Rozsvěcení vánočního stromu + jarmark

18.11. od 15,00

sokolovna

stromeček před MŠ

Dětský ples

16.2. od 16,00

sokolovna

Den vody + vynášení Moreny (akce během vyučování)

22.3.

škola

Zápis do 1. třídy 5.4. od 15,00 škola

Výlet do Pevnosti poznání- akce během velikonočních prázdnin

28.3. 

škola

Společenská zábava 12.4. od 20,00 sokolovna

Pasování na čtenáře ( pro žáky 1. třídy  a rodiče )

23.5. od 16,00

sokolovna

Loučení s pátou třídou, akademie

28.6.

sokolovna

Třídní schůzky nebo konzultační hodiny

7.11., 16.1., 23.4.

škola – jednotlivé třídy

Schůzka k organizaci lyžařského výcviku

8.2.

škola

Schůzka k organizaci školy v přírodě

7.6.

škola

Lyžařský výcvik

19.2.-23.2.

Čenkovice

Škola v přírodě

17.6.- 21.6.

Zderaz Renospond

Výlety – Cinestar Olomouc (akce během vyučování)

22.12.

Olomouc