Obsah

Historie školy

 

28. 8. 1898
byla slavnostně vysvěcena nová, na náklady obce za 56.000,– korun postavena trojtřídní národní škola.

Školní budova byla stavěna v letech 1896 – 1898. Stojí na křižovatce silnic a cest na západ od kostela. Na stejném místě stála stará školní budova. Z ní bylo při stavbě nové školy použito ve dvorním traktu několik kamenných futer, z nichž jedno mělo letopočet 1867. Škola je poschoďová, orientovaná hlavní frontou, dlouhou 29 m, přesně k jihu. Měla kromě bytu pro správce školy čtyři místnosti pro třídy a pět jiných místností, ve kterých byl umístěn kabinet, šatna a jiné.

Jako památka na postavení budovy školy se dochovala mramorová pamětní deska. Deska bude 21. 6. 2008 slavnostně odhalena a umístěna na hlavní chodbě ve škole.

Že školství ve Starém Městě má dlouhou tradici, je zachyceno v obecní kronice a ve starých listinách, uložených ve věži kostela.

 

16.11.1815
Zdejším učitelem byl tehdy pan Johann Pink, syn ještě žijícího pana Antona Pinka, který už mu ale školu postoupil a společně obstarávali školství. Školním dozorcem byl Rochus Homma – domkář a tkalcovský mistr.

Od roku 1886 působil ve Starém Městě školský spolek.

 

4.7.1891
Zmínka, že škola je bezkonfesijní.

 

Rok 1892 Radišov a Staré Město přestaly míst společnou školu, protože Radišov postavil vlastní novou školu.

 

Květen 1902 – byl vydlážděn průjezd (chodba) školy.

 

Roku 1900 a 1911 byla škola trojtřídní, roku 1924 čtyřtřídní.

 

Rok 1935 – 1937
Staré Město má trojtřídní národní školu a dvoutřídní zimní zemědělskou školu.

 

9. 5. 1945
Ve škole byla ubytována vojenská správa.

 

Žně 1945 – ve škole bydlela skupina studentů a studentek brněnských škol, pomáhajících při žních.

 

12. 11. 1945
Byla ustanovena místní školní rada.

 

1.9.1945 bylo ve škole zapsáno 23 dětí do 1. – 5. ročníku.

 

Konec roku 1946 – silná dvojtřídní školy, díky přicházejícím osídlencům.
V této době ještě v období polních prací zůstávali starší žáci doma, aby pomohli v práci svým rodičům.

 

Popis školy z roku 1946
Levá polovina přízemí – jedna místnost, která je ve starých plánech zapsána jakožto byt pro školníka, nyní slouží jako šatna. Další místnost, která je poměrně malá, má šířku jako chodba, má stará kachlová kamna se sporákem. Byla to kdysi školní kuchyně, nyní se nepoužívá.
Další dvě místnosti používá mateřská škola. Ve větší místnosti prý měli Němci poradnu pro matky a kojence.
V roce 1945 zde komisař uskladnil různé věci, které byly zabaveny u Němců.
V místnosti se zvláštním vchodem na východní straně byla za Němců obecní kancelář, která zůstala i v roce 1945. Dne 15. 3. 1946 byla přestěhována do budovy č. 145 (současný obecní úřad).
V přilehlé malé místnosti se zazděným oknem je obecní archiv a ohnivzdorná pokladna.
V 1. poschodí jsou tři třídy, kabinet, jedna menší místnost a záchody.

 

Na jaře 1947 dostala obecná škola od státu 20.000,– Kčs jako válečnou náhradu za škody na budově.

 

Služební byt v přízemí školy zůstal zachován až do roku 2003, kdy byl přebudován na školní prostory. Vznikla nová třída, knihovna, ředitelna, WC a sociální zázemí pro školnici.

 

21. 6. 2008
Oslava 110. let postavení budovy obecní školy