Obsah

Informace o škole

Základní škola se nachází ve středu obce, v dvoupatrové budově. V obou patrech se nachází učebny – kmenové třídy, v prvním patře je dále družina, herna pro děti s trampolínou a žákovská knihovna, ve druhém patře se nachází odborná učebna- počítačová učebna, sklad učebnic, sborovna a učitelská knihovna. Žáci ze základní školy navštěvují školní jídelnu, která není součástí základní školy, ale nachází se v budově mateřské školy.

Ke sportování a využívání volného času žáci často navštěvují rozsáhlý sportovní areál, který je umístěn nedaleko naší školy.

 

Přednosti malotřídní školy
 • Rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole - nelíbí se nám přístup škol, kde jsou žáci pouhá jména v seznamu, naše žáky máme rádi jako své vlastní, chceme, aby děti do školy chodily opravdu rády
 • Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům, děti jsou upřimnější, otevřenější než ve velkých skupinách - k tomu slouží i ranní kruhy pro celou školu
 • Mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle vývoje žáka
 • Mimoškolní aktivity - školáci mají řadu možností, co nejlépe využít svůj volný čas - velká škála kroužků, škola v přírodě, letní tábor, školní družina, spaní ve škole
 • V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům
 • Ve škole je daleko lepší spolupráce malých a větších dětí, děti se učí vzájemně si pomáhat, spolupracovat, respektovat, pracovat samostatně, což je obrovská výhoda pro další studium
 • Pravidelně pořádáme sportovní akce - plavecký výcvik, lyžařský výcvik, bruslení
 • Škola je otevřena vůči rodičům a veřejnosti - pořádané akce : Svatováclavská slavnost s lampionovým průvodem, turistická vycházka - Podzimníček, Den otevřených dveří - Strašedelná škola, Vánoční jarmark a rozsvěcování stromečku, Společenský ples, Dětský ples, Velikonoční dílny, Den rodiny, Školní akademie - loučení s žáky 5. třídy
 • Vedeme žáky k získávání odpovědnosti za sebe, ostatní a za životní prostředí - ranní kruhy, práce na zahrádce, starání o morčata,....
 • Velmi úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem
 • Získávání finanční prostředky z různých projektů, ale i sponzorských darů, díky kterým můžeme našim žáků poskytnout různé nadstandartní pomůcky, zájezdy, ...