Obsah

 

                                            KROUŽKY 3.- 5. TŘÍDA

Název kroužku

den

čas

 náplň kroužku

VĚDECKÝ

PONDĚLÍ

13,30-14,30

bádání, pokusy, programování

ŠIKOVNÉ RUCE

ÚTERÝ

13,30-14,30

vaření, keramika, kreativní činnost

SPORTOVNÍ

STŘEDA

13,30 -14,30

bruslení

sprtovní hry na sportovišti, v sokolovně

PŘÍRODOVĚDNÝ ČTVRTEK 13,30-14,30

práce s mikroskopem

poznávání rostlin, živočichů

   TURISTICKÝ 

PÁTEK

13,30-14,30

vycházky po okolí