Obsah

 

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy

 

PLÁN PRÁCE – ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ZÁŘÍ

 • 1.9.slavnostní zahájení školního roku
 • třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída
 • 27.9. výlet do Jump Family Olomouc
 • 27.9.v 17,00 Svatováclavská slavnost v 17,00,v 19,00 lampionový průvod – sokolovna
 • zahájení kroužků
 • plavecký výcvik 9.9.,16.9., 23.9., 30.9.

 

ŘÍJEN

 • sběr pomerančové a citronové kůry
 • Putování za skřítkem Podzimníčkem- poznávací turistický výlet do Radišova
 • Den stromu – DDM Moravská Třebová
 • 28.10. státní svátek
 • 26.10.- 27.10. podzimní prázdniny
 • 31.10. Strašidelná škola - výuka v strašidelné škole – výtvarné dílny – projektový den + Den otevřených dveří
 • drakiáda
 • plavecký výcvik 7.10., 14.10., 21.10.

 

LISTOPAD

 • 2.11. Pedagogická rada – 16,00 třídní schůzky
 • 19.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – jarmark v sokolovně 15,00 -18,00
 • beseda s Městskou policií Moravská Třebová
 • plavecký výcvik 4.11., 11.11., 18.11.

 

PROSINEC

 • 5.12. Mikulášská nadílka ve škole a školce
 • 8.12. klub důchodců – přednášení žáci ZŠ
 • 22.12. vánoční Olomouc – kino CINESTAR
 • 23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny

 

LEDEN

 • 11.1. pedagogická rada + od 16,00 individuální konzultace
 • 31.1.výpis z vysvědčení
 • třídní kolo v recitaci

 

ÚNOR

 • 3.2.pololetní prázdniny
 • 8.2. v 16,00 schůzka k organizaci lyžařského výcviku pro rodiče
 • 17.2. dětský ples
 • 20.2.-24.2. lyžařský výcvik Čenkovice
 • recitace – školní kolo

 

BŘEZEN

 • 6.3. – 12.3. jarní prázdniny
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Moravské Třebové
 • 24.3. Den vody + vynášení Moreny – akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ ( soutěže, hry, společná vycházka,…)
 • Klokan, Cvrček – matematická soutěž
 • 15.3., 29.3. Škola na nečisto

 

DUBEN

 • 5.4. 15,00 zápis do 1. třídy
 • 6.4. velikonoční prázdniny
 • 6.4. výlet pro děti – Bongo, Krokodýlek
 • měsíc dopravy – Dopravní hřiště Moravská Třebová – řidičské průkazy 4. třída
 • pěvecká soutěž
 • 14.4. společenská zábava
 • 26.4.pedagogická rada, 16,00 třídní schůzky
 • exkurze Praha - 4. třídy

KVĚTEN

 • 25.5. 16,00 Pasování na čtenáře – 1.třída
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • dopravní hřiště Moravská Třebová

 

ČERVEN

 • 7.6. v 16,00 schůzka k organizaci školy v přírodě pro rodiče
 • 19.6.- 23.6. Škola v přírodě
 • exkurze Praha - Národní muzeum - 5. třída
 • 29.6. v 16,00 Školní akademie, zahradní slavnost – loučení s předškoláky – a s žáky 5. třídy sokolovna
 • poslední školní týden – exkurze, výlety, spaní ve škole,…….
 • 29.6. slavnostní ukončení školního roku

 

 

 

Roční plán akcí bude doplněn o další divadelní , filmová představení dle různých nabídek, o výlety, exkurze související s výukou žáků, o sportovní aktivity – bruslení, in-line bruslení, lyžování, vycházky, cyklovýlety.

 

 

 •