Obsah

 

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy

 

PLÁN PRÁCE – ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

ZÁŘÍ

 • 4.9.slavnostní zahájení školního roku
 • 5.9.společná schůzka pro všechny rodiče ZŠ
 • třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída
 • 25.9. divadlo Pardubice - Hurvínek
 • 27.9.v 17,00 Svatováclavská slavnost v 17,00, v 19,00 lampionový průvod – sokolovna
 • zahájení kroužků
 • plavecký výcvik 8.9.,15.9., 22.9., 29.9.

 

ŘÍJEN

 • sběr pomerančové a citronové kůry
 • 14.10. Putování za skřítkem Podzimníčkem- poznávací turistický výlet do Petrušova – pro děti a rodiče
 • 17.10. exkurze Praha 4.+5.třída
 • Den stromu – DDM Moravská Třebová
 • 28.10. státní svátek
 • 26.10.- 27.10. podzimní prázdniny
 • 30.10. Strašidelná škola - výuka v strašidelné škole – výtvarné dílny – projektový den + Den otevřených dveří
 • drakiáda
 • plavecký výcvik 6.10., 13.10., 20.10.

 

LISTOPAD

 • 7.11. Pedagogická rada – 16,00 třídní schůzky
 • 18.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – jarmark v sokolovně 15,00 -18,00
 • beseda s Městskou policií Moravská Třebová
 • 21.11.keramické dílny pro veřejnost 1. část
 • plavecký výcvik 3.11., 8.11.,10.11.

 

PROSINEC

 • 5.12. Mikulášská nadílka ve škole a školc
 • 7.12. keramické dílny pro veřejnost 2.část
 • 14.12. klub důchodců – přednášení žáci ZŠ
 • 21.12. vánoční bleší trh, vycházka za zvířátky
 • 22.12. vánoční Olomouc – kino CINESTAR
 • 23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny
 •  

LEDEN

 • 16.1. pedagogická rada + od 16,00 individuální konzultace
 • 31.1.výpis z vysvědčení
 • třídní kolo v recitaci

 

ÚNOR

 • 2.2. pololetní prázdniny
 • 8.2. v 16,00 schůzka k organizaci lyžařského výcviku pro rodiče
 • 16.2. dětský ples
 • 19.2.-23.2. lyžařský výcvik Čenkovice
 • recitace – školní kolo

 

BŘEZEN

 • 11.3. – 15.3. jarní prázdniny
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Moravské Třebové
 • 22.3. Den vody + vynášení Moreny – akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ ( soutěže, hry, společná vycházka,…)
 • 28.3. velikonoční prázdniny
 • 28.3. výlet pro děti – Pevnost poznání Olomouc
 • Klokan, Cvrček – matematická soutěž
 • 6.3., 20.3. Škola na nečisto

 

DUBEN

 • 5.4. 15,00 zápis do 1. třídy
 • měsíc dopravy – Dopravní hřiště Svitavy – řidičské průkazy 4. třída
 • pěvecká soutěž
 • 12.4. společenská zábava
 • 23.4.pedagogická rada, 16,00 třídní schůzky

 

KVĚTEN

 • 23.5. 16,00 Pasování na čtenáře – 1.třída
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • dopravní hřiště Moravská Třebová,Svitavy

 

ČERVEN

 • 11.6. v 16,00 schůzka k organizaci školy v přírodě pro rodiče
 • 17.6.- 21.6. Škola v přírodě
 • 27.6. v 16,00 Školní akademie, zahradní slavnost – loučení s předškoláky – a s žáky 5. třídy sokolovna
 • poslední školní týden – exkurze, výlety, spaní ve škole,…….
 • 28.6. slavnostní ukončení školního roku

 

 

 

Roční plán akcí bude doplněn o další divadelní , filmová představení dle různých nabídek, o výlety, exkurze související s výukou žáků, o sportovní aktivity – bruslení, in-line bruslení, lyžování, vycházky, cyklovýlety.