Obsah

         ZÁŘÍ

 • 3.9.slavnostní zahájení školního roku
 • 4.9. společná schůzka pro rodiče
 • třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída
 • přespolní běh – oblastní kolo Mor. Třebová
 • čtvrtek 27.9.v 17,00 Svatováclavská slavnost + v 19,00 lampionový průvod – sokolovna
 • 28.9.státní svátek
 • 14.9.,21.9.plavecký výcvik

   

  ŘÍJEN

 • zahájení kroužků
 • sběr pomerančové a citronové kůry
 • Putování za skřítkem Podzimníčkem- poznávací turistický výlet do Petrušova (v týdnu od 1.10-4.10.)
 • Den stromu – DDM Moravská Třebová
 • 29.10.- 30.10. podzimní prázdniny
 • 31.10. Strašidelná škola - výuka v strašidelné škole – výtvarné dílny – projektový den + Den otevřených dveří
 • drakiáda
 • 5.10., 12.10.,19.10.,26.10. plavecký výcvik

   

  LISTOPAD

 • 12.11. pedagogická rada – 16,00 třídní schůzky
 • 24.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – jarmark v sokolovně 15,00 -18,00
 • beseda s Městskou policií Moravská Třebová
 • 2.11.,9.11.,16.11., 23.11. plavecký výcvik

   

  PROSINEC

 • 2.12. Národní divadlo + advent v Brně - akce pro rodiče a děti

 •  5.12. Mikulášská nadílka ve škole a školce
 • 12.12. Předvánoční posezení s pohádkou v 16,30 v ZŠ
 • 13.12. klub důchodců – přednášení žáci ZŠ
 • 21.12. vánoční Olomouc – kino CINESTAR  
 • 24.12.- 2.1. Vánoční prázdniny

   

  LEDEN

 • 14.1. pedagogická rada + od 16,00 individuální konzultace
 • švihadlový čtyřboj
 • 25.1. školní ples
 • 31.1.výpis z vysvědčení

   

  ÚNOR

 • 1.2. pololetní prázdniny
 • 4.2.-10.2. jarní prázdniny
 • 15.2. dětský ples
 • recitace – školní kolo
 • florbal – oblastní kolo
 • 25.2.-1.3. lyžařský výcvik Čenkovice

   

  BŘEZEN

 • gymnastika – oblastní kolo v M. Třebové
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Moravské Třebové
 • 13.3.,27.3. Škola na nečisto
 • 22.3. Den vody + vynášení Moreny – akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ ( soutěže, hry, společná vycházka,…)
 • Klokan, Cvrček – matematická soutěž

   

  DUBEN

 • 1.4.pedagogická rada , 16,00 třídní schůzky
 • poznávání přírodnin, živočichů – oblastní kolo
 • Mc Donald´s Cup – turnaj ve fotbale
 • měsíc dopravy – Dopravní hřiště Moravská Třebová – řidičské průkazy 4. třída
 • 12.4. zápis do 1. třídy
 • 17.4. 16,00-18,00 Vítání jara – dílny pro rodiče a veřejnost
 • 18.4.- 19.4. velikonoční prázdniny
 • 18.4. výlet pro děti
 • pěvecká soutěž

   

  KVĚTEN

 • 29.4.-3.5 škola v přírodě
 • 1.5.,8.5. státní svátek
 • 23.5. 16,00 pasování na čtenáře
 • 27.5. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • dopravní hřiště Moravská Třebová
 • 17.5. Den rodiny ( Kouzelník, skákací hrad, opékání ) - sokolovna

   

  ČERVEN

 • 21.6. v 16,00 Školní akademie – loučení s předškoláky – a s žáky 5. třídy sokolovna
 • poslední školní týden – exkurze, výlety, spaní ve škole,…….
 • 28.6. slavnostní ukončení školního roku

   

  Roční plán akcí bude doplněn o další divadelní , filmová představení dle různých nabídek, o výlety, exkurze související s výukou žáků, o sportovní aktivity – bruslení, in-line bruslení, lyžování, vycházky, cyklovýlety.