Obsah

 

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy

 

PLÁN PRÁCE – ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

      ZÁŘÍ

 • 1.9.slavnostní zahájení školního roku
 • třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída
 • přespolní běh – oblastní kolo Mor. Třebová
 • 27.9. výlet JUMPPARK Olomouc
 • pondělí 27.9.v 17,00 Svatováclavská slavnost v 17,00,v 19,00 lampionový průvod – sokolovna
 • 30.9. pasování na čtenáře 2.třída
 • výlet Praha 4.+5.třída
 • zahájení kroužků
 • plavecký výcvik 3.9., 10.9., 17.9., 24.9.

 

      ŘÍJEN

 • sběr pomerančové a citronové kůry
 • Putování za skřítkem Podzimníčkem- poznávací turistický výlet do Radišova
 • Den stromu – DDM Moravská Třebová
 • 28.10. státní svátek
 • 27.10.- 29.10. podzimní prázdniny
 • drakiáda
 • plavecký výcvik 1.10., 8.10., 15.10., 22.10.
 •  

  LISTOPAD

 • 1.11. Strašidelná škola - Den otevřených dveří výuka v strašidelné škole – výtvarné dílny – projektový den
 • 8.11. Pedagogická rada – 16,00 třídní schůzky
 • 20.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – jarmark v sokolovně 15,00 -18,00
 • beseda s Městskou policií Moravská Třebová
 • plavecký výcvik 5.11., 12.11.

PROSINEC

 • 3.12. Mikulášská nadílka ve škole a školce
 • 9.12. klub důchodců – přednášení žáci ZŠ, pohoštění
 • 22.12. vánoční Olomouc – kino CINESTAR
 • 23.12.- 2.1. Vánoční prázdniny
 •  

  LEDEN

 • 10.1. pedagogická rada + od 16,00 individuální konzultace
 • švihadlový čtyřboj
 • 21.1. školní ples
 • 31.1.výpis z vysvědčení
 • třídní kolo v recitaci
 •  

  ÚNOR

 • 4.2.pololetní prázdniny
 • 2.2. v 16,00 schůzka k organizaci lyžařského výcviku pro rodiče
 • 11.2. dětský ples
 • 21.2.-25.2. lyžařský výcvik Čenkovice
 • 28.2.-6.3. jarní prázdniny
 • recitace – školní kolo
 • florbal – oblastní kolo
 •  

  BŘEZEN

 • gymnastika – oblastní kolo v M. Třebové
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Moravské Třebové
 • 18.3. Den vody + vynášení Moreny – akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ ( soutěže, hry, společná vycházka,…)
 • Klokan, Cvrček – matematická soutěž
 • 9.3., 23.3. Škola na nečisto
 •  

  DUBEN

 • 1.4. 15,00 zápis do 1. třídy
 • 13.4. Vítání jara – dílny pro rodiče a veřejnost
 • 14.4. velikonoční prázdniny
 • 14.4. výlet pro děti – Bongo, Krokodýlek
 • Mc Donald´s Cup – turnaj ve fotbale
 • měsíc dopravy – Dopravní hřiště Moravská Třebová – řidičské průkazy 4. třída
 • pěvecká soutěž
 • 25.4.pedagogická rada, 16,00 třídní schůzky
 •  

  KVĚTEN

 • 26.5. 16,00 Pasování na čtenáře – 1.třída
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • dopravní hřiště Moravská Třebová
 • školní výlet Praha – 4.+5.třída
 •  

  ČERVEN

 • 2.6. v 16,00 schůzka k organizaci školy v přírodě pro rodiče
 • 20.6.- 24.6. Škola v přírodě
 • 28.6. v 16,00 Školní akademie, zahradní slavnost – loučení s předškoláky – a s žáky 5. třídy sokolovna
 • poslední školní týden – exkurze, výlety, spaní ve škole,…….
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku
 •  

   

  Roční plán akcí bude doplněn o další divadelní , filmová představení dle různých nabídek, o výlety, exkurze související s výukou žáků, o sportovní aktivity – bruslení, in-line bruslení, lyžování, vycházky, cyklovýlety.