Obsah

PLÁN PRÁCE – ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

       ZÁŘÍ

 • 2.9.slavnostní zahájení školního roku
 • 3.9. v 16,00 společná schůzka pro rodiče + školská rada
 • třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída
 • přespolní běh – oblastní kolo Mor. Třebová
 • pátek 27.9.v 17,00 Svatováclavská slavnost v 17,00, ukázka dravců, v 19,00 lampionový průvod – sokolovna
 • 6.9.,13.9.,20.9.,27.9. plavecký výcvik

   

  ŘÍJEN

 • zahájení kroužků
 • poznávání přírodnin
 • sběr pomerančové a citronové kůry
 • Putování za skřítkem Podzimníčkem- poznávací turistický výlet do Radišova od 30.9.-4.10.
 • Den stromu – DDM Moravská Třebová
 • 28.10. státní svátek
 • 29.10.- 30.10. podzimní prázdniny
 • 31.10. Strašidelná škola - výuka v strašidelné škole – výtvarné dílny – projektový den + Den otevřených dveří
 • drakiáda
 • 4.10., 11.10.,18.10.,25.10. plavecký výcvik

   

  LISTOPAD

 • 11.11. Pedagogická rada – 16,00 třídní schůzky
 • 23.11. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – jarmark v sokolovně 15,00 -18,00
 • beseda s Městskou policií Moravská Třebová
 • 1.11.,10.11. plavecký výcvik

   

  PROSINEC

 • 1.12.Peklo Čertovina - výlet pro rodiče a děti

 • 5.12. Mikulášská nadílka ve škole a školce
 • 12.12. klub důchodců – přednášení žáci ZŠ
 • 20.12. vánoční Olomouc – kino CINESTAR
 • 23.12.- 3.1. Vánoční prázdniny

   

  LEDEN

 • 13.1. pedagogická rada + od 16,00 individuální konzultace
 • švihadlový čtyřboj
 • třídní kolo v recitaci
 • 24.1. školní ples
 • 30.1.výpis z vysvědčení
 • 31.1.pololetní prázdniny

   

  ÚNOR

 • 6.2. v 16,00 schůzka k organizaci lyžařského výcviku pro rodiče

 • 10.2.-16.2. jarní prázdniny
 • 21.2. dětský ples
 • recitace – školní kolo
 • florbal – oblastní kolo
 • 24.2.-28.2. lyžařský výcvik Čenkovice, Dolní Morava

 

 • BŘEZEN

 • gymnastika – oblastní kolo v M. Třebové
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Moravské Třebové
 • 20.3. Den vody + vynášení Moreny – akce připravená dětmi ze ZŠ pro děti MŠ ( soutěže, hry, společná vycházka,…)
 • Klokan, Cvrček – matematická soutěž
 • 4.3.,18.3. Škola na nečisto

   

  DUBEN

 • Mc Donald´s Cup – turnaj ve fotbale
 • měsíc dopravy – Dopravní hřiště Moravská Třebová – řidičské průkazy 4. třída
 • 3.4. 15,00 zápis do 1. třídy
 • 8.4. 16,00-18,00 Vítání jara – dílny pro rodiče a veřejnost
 • 9.4. velikonoční prázdniny
 • 9.4. výlet pro děti – Bongo, Krokodýlek
 • pěvecká soutěž
 • 20.4.pedagogická rada, 16,00 třídní schůzky
 • 29.4.spaní ve škole - čarodějnice

       

        KVĚTEN

 • 1.5.,8.5. státní svátek
 • 28.5. 16,00 pasování na čtenáře
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 • dopravní hřiště Moravská Třebová
 • školní výlet Praha 4.+5.třída                                                                                                                                                                           poznávání přírodnin

 

 • ČERVEN

 • 8.6. v 16,00 schůzka k organizaci školy v přírodě pro rodiče

 • 14.6.-18.6. Škola v přírodě
 • 19.6. ředitelské volno
 • 26.6. v 16,00 Školní akademie, zahradní slavnost – loučení s předškoláky – a s žáky 5. třídy sokolovna
 • poslední školní týden – exkurze, výlety, spaní ve škole,…….
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku

   

   

   

  Roční plán akcí bude doplněn o další divadelní , filmová představení dle různých nabídek, o výlety, exkurze související s výukou žáků, o sportovní aktivity – bruslení, in-line bruslení, lyžování, vycházky, cyklovýlety.