Obsah

Informace pro rodiče

 

 

 

 

Strava.cz - portál pro přihlašování stravy

Mobilní verze portálu

 

 

Číslo účtu pro platbu stravného – 30015-1284795339/0800

Způsob platby:

  1. Svolení k inkasu – rodiče si na svém účtu zřídí svolení k inkasu na číslo účtu 30015-1284795339/0800 a stravné se bude strhávat automaticky. Při tomto způsobu platby se strávníkovi nehromadí přeplatky, stravné na následující měsíc se vždy o aktuální přeplatek sníží.
  2. Trvalý příkaz – rodiče si na svém účtu zřídí trvalý příkaz. Částka, kterou budou rodiče posílat je závislá na kategorii strávníka. Při tomto způsobu platby vznikne strávníkovi přeplatek, který mu bude převeden na příští školní rok. Žákům páté třídy bude přeplatek zaslán na účet, ze kterého bylo stravné placeno. Trvalý příkaz je potřeba zřídit od srpna do května, protože stravné se vždy platí dopředu. Peníze je potřeba poslat do 20. dne předchozího měsíce, proto si prosím zadejte trvalý příkaz k 16. dni v měsíci.
  3. Příkaz k úhradě - rodiče sledují stav konta v aplikaci Strava.cz a částku posílají podle zůstatku na kontě, aby se konto nedostalo do mínusu

 

 

 

Částky pro trvalý příkaz

 

MŠ 3-6 let………………………..860 korun + 210 úplata MŠ

MŠ 7-10 let……………………..980 korun

ZŠ 7-10 let……………………….540 korun

ZŠ 11-14 let……………………..600 korun

 

 

V hotovosti lze stravné uhradit jen ve vyjímečných případech.

 

Stravné na následující den se přihlašuje a odhlašuje do 11.00 hodin přes portál strava.cz.

Telefonicky stravné odhlašujte pouze výjimečně.

 

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.00 do 11.15